Styrelsen för SMÅ IF

Ordförande

Calle Holmqvist

Kassör

Ulf Schwerin

Sekreterare

Johanna Pelow

Ledamot

Bo Johansson

Ledamöter: för respektive sektion

Fotboll: Henrik Ödfors
Handboll: Mattias Lang
Innebandy: Johan Nilsson
Gymnastik: Helena Larsson

Basket: Martin Karlsson

DU VET VÄL ATT DU KANHYRA LOKALEN?Om du eller ditt sällskap vill hyra klubblokalen Tingstadsvallen, kontaktar du enklast
Ulf Schwerin som har koll på bokningsschemat. 070-368 92 94

I lokalen finns ett enklare kök, bredband, möjlighet till projektion, toalett, dusch.